Profil firmy


Spoločnosť SEGNIS, spol. s r. o. pôsobí na trhu od roku 1993.

Firma začala podnikať v oblasti vnútroštátnej nákladnej cestnej dopravy. V rámci uvedenej činnosti firma úspešne realizovala na základe rámcových zmlúv konkrétne zákazky napr. búracie práce, odvoz a uskladnenie stavebnej sute s vlastnými dopravnými a stavebnými mechanizmami.

Pribúdaním spokojných zákazníkov a vďaka dobre odvedenej práce našich zamestnancov sme rozšírili naše služby aj v oblasti stavebnej činnosti ako realizácia inžinierskych stavieb, rekonštrukcií a údržieb budov, realizácií priemyselných stavieb, búracie práce.

Do každého nového roka sme vstupovali bohatší o nové skúsenosti z predošlých zákaziek. Neustále sa snažíme reagovať na potreby slovenského trhu, aby sme dosiahli, čo najkvalitnejšie služby pre našich klientov.